Privacy Statement

Gebruik van persoonsgegevens

Dit is het Privacy Statement van Baderie B.V., gevestigd aan De Ooyen 7 a te (4191 PB) Geldermalsen. Om u goed van dienst te kunnen zijn en om ons werk zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren, verwerkt Baderie persoonsgegevens. Baderie is daardoor verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement.

Wij vinden een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Baderie een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerken in het kader van onze dienstverlening.

Welke persoonsgegevens worden door Baderie verwerkt?

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Voor- en achternaam
 • postcode
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Baderie uw persoonsgegevens?

Baderie mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag is. Eén van de wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens is: uw toestemming. Op onze website treft u verschillende webformulieren aan voor het verzamelen van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Op het moment dat één van de webformulieren invult en daarbij uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, geeft u ons daarmee uw toestemming om deze persoonsgegevens ten behoeve van het bovenaan het betreffende webformulier genoemde doel te verwerken.

Afspraak

Via de website van Baderie kunt u een afspraak inplannen bij één van de bij Baderie aangesloten showrooms. Om de afspraak voor u te kunnen inplannen bij één van de showrooms of om contact met u op te kunnen nemen om samen de afspraak  in te plannen, vragen wij u uw voor- en achternaam, uw postcode, uw e-mailadres en uw telefoonnummer in te vullen.

Indien u in dit webformulier tevens het vakje met daarachter de tekst “Meld mij aan voor de nieuwsbrief voor meer trends & inspiratie” aankruist, geeft u Baderie eveneens toestemming om ten behoeve van het verzenden van de nieuwsbrief uw persoonsgegevens te verwerken.

De voor het maken van een afspraak door u in te vullen persoonsgegevens, worden door ons verzameld voor de volgende doelen:

 • voor- en achternaam: om te weten met wie de afspraak wordt gemaakt en u derhalve aan te kunnen spreken;
 • telefoonnummer en e-mailadres: om u te bellen of een e-mail te sturen om een afspraak te maken op een datum en tijdstip welke u schikt dan wel om na de totstandkoming van de afspraak de afspraak te verplaatsen indien deze door omstandigheden onverhoopt geen doorgang kan vinden;
 • postcode: om na te gaan welke showroom de voor u dichtstbijzijnde vestiging is.

Inspiratiemagazine en/of de Trendkrant

Op onze website kunt u ook ons Inspiratiemagazine en de Trendkrant aanvragen. Om het Inspiratiemagazine en/of de Trendkrant aan u te kunnen verzenden, dient u uw achternaam en uw adres in te vullen.

Ook in de webformulieren voor het aanvragen van het Inspiratiemagazine en de Trendkrant kunt u zich tevens inschrijven voor de nieuwsbrief middels het aanvinken van het vakje met daarachter de tekst “Ja, stuur mij ook de nieuwsbrief met leuke informatie, inspiratie en acties. Indien u de nieuwsbrief wenst te ontvangen, wordt u verzocht ook uw e-mailadres in te vullen.

Nieuwsbrief

Indien u zich op onze website slechts inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt alleen uw e-mailadres verwerkt met als doel de nieuwsbrief daadwerkelijk aan u te kunnen verzenden.

Contactformulier

Wij bieden tot slot via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen.

De door u in te vullen persoonsgegevens worden door ons verzameld voor de volgende doelen:

 • voor- en achternaam: om ons antwoord aan u te kunnen personaliseren;
 • postcode: om te bepalen welke showroom uw vraag het beste kan beantwoorden in verband met eventuele opvolging geven wij er namelijk de voorkeur aan dat de dichtstbijzijnde showroom u vraag beantwoordt;
 • e-mailadres: om een antwoord aan u te kunnen versturen;
 • telefoonnummer: om contact met u op te nemen om nadere informatie ter beantwoording van uw vraag te kunnen opvragen dan wel om na te gaan of wij uw vraag naar wens hebben beantwoord;

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijke verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Zo verstrekken wij de van u ten behoeve van het plannen van een afspraak door u aan ons verstrekte persoonsgegevens wel aan de showroom waar uw afspraak zal worden ingepland.

Op onze website zijn bovendien social media buttons opgenomen. Bij gebruik door u van deze social media buttons, verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Wij hebben op deze verwerking van uw persoonsgegevens geen enkele invloed.

Of: in het geval Baderie de persoonsgegevens aan IGM B.V. verstrekt:

Zoals reeds blijkt uit het bovenstaande, wordt u, wanneer u via onze website een afspraak bij ons inplant, informatie of een offerte opvraagt, verzocht uw persoonsgegevens in te vullen zodat wij de gewenste dienst aan u kunnen leveren. Het kan ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens hebben verkregen van één van onze franchisenemers zoals omschreven in het privacy statement van de betreffende franchisenemer aan wie u uw persoonsgegevens heeft verstrekt.

Hierbij laten wij u weten dat wij de door u aan ons verstrekte of van u via onze franchisenemer verkregen persoonsgegevens, delen met (en dus verstrekken aan) IGM B.V. Baderie B.V. is onderdeel van het concern van IGM B.V. De persoonsgegevens welke van u vervolgens door IGM B.V. worden verwerkt, zijn: uw naam, uw adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel tot u te herleiden via cookies verzamelde gegevens.

Voor IGM B.V. is de verwerking van uw persoonsgegevens belangrijk en nuttig om daarmee de bedrijfsvoering binnen het gehele concern te kunnen optimaliseren en de kwaliteit van de van het concern onderdeel uitmakende (franchise)formules integraal te kunnen bewaken en te borgen. Daarnaast wordt de analyse van deze gegevens gebruikt om op centraal niveau onze inkoop-, verkoop- en marketing strategie te kunnen bepalen en afspraken te kunnen maken met de leveranciers van het gehele concern om u daarmee nog beter en efficiënter van dienst te kunnen zijn door bijvoorbeeld onze aanbiedingen nog beter op uw en de wensen van onze andere klanten te laten aansluiten. IGM B.V. heeft daarmee een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Uiteraard vindt ook IGM B.V. een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. U kunt er dan ook op rekenen dat uw persoonsgegevens ook bij IGM B.V. veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. Hoe IGM B.V. omgaat met uw persoonsgegevens, hoe lang IGM B.V. uw persoonsgegevens bewaart en hoe u uw rechten jegens IGM B.V. kunt inroepen, kunt u nalezen in het privacy statement van IGM B.V. welke u kunt raadplegen via navolgende link https://www.igm.nl.

Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw gegevens tevens door IGM B.V. worden verwerkt, dan kunt u ons dit kenbaar maken via info@igm.nl.

Naast het verstrekken van uw persoonsgegevens zoals hiervoor gemeld aan IGM B.V. verstrekken wij uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Op onze website zijn bovendien social media buttons opgenomen. Bij gebruik door u van deze social media buttons, verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Wij hebben op deze verwerking van uw persoonsgegevens geen enkele invloed.

 

Doorgeven van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

IP-adres

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet gebruikt met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Wij houden IP-adressen bij om u te behoeden van internetfraude.

Bezoekgegevens

Op de website van Baderie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door onze website klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Instellen klikgedrag

Als u niet wilt dat wij uw klikgedrag gebruikt om algemene bezoekgegevens te verzamelen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij nemen dan ook beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Deze beveiligingsmaatregelen zien er jaarlijks op toe dat de gehele beveiliging, back up en operationele werking worden getoetst.

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@baderie.nl.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Baderie is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door Baderie zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bewaartermijnen

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Baderie persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

1. Recht op informatie

Baderie verstrekt u voor het verwerken van uw gegevens informatie betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen middels dit Privacy Statement.

2. Recht op inzage in uw gegevens

Indien u wenst in te zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn, kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. Wij verstrekken u vervolgens een overzicht van uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.

3. Recht op rectificatie en aanvulling

U heeft het recht om gegevens te wijzigen of aan te vullen als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

4. Recht op verwijdering van de gegevens

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde persoonsgegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

5. Recht op beperking van de verwerking

Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig is.

6. Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Baderie kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

7. Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt. 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het e-mailadres info@baderie.nl of door een brief aan ons adres te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens

Baderie b.v.
De Ooyen 7a
4191 PB Geldermalsen
info@baderie.nl