Hulp bij het badkamer ontwerpen

Ontwerpproblemen?

Het ontwerpprogramma draait alleen op Internet Explorer, Firefox en Google Chrome. Tevens draait het ontwerpprogramma niet op een Apple-computer een Android tablet en een Apple iPad. Wanneer het programma in de boven genoemde browsers en op een ‘gewone pc’ niet wil starten, bieden de onderstaande oplossingen waarschijnlijk een uitkomst.
Start het ontwerpprogramma >

Pop-up blockers

Het ontwerpprogramma werkt in combinatie met Internet Explorer, Firefox en Google Chrome. Daarbij kunnen pop-up blockers* geactiveerd zijn, waardoor pop-up schermen niet getoond worden. Het ontwerpprogramma draait in zo'n pop-up en kan dus in sommige gevallen niet weergegeven worden. Als u de automatische weergave van pop-ups van een bepaalde website wilt toestaan, gaat u als volgt te werk:

Internet Explorer

1. Open Internet Explorer
2. Klik op de knop Extra, klik op Pop-upblokkering en klik op Instellingen voor Pop-upblokkering.
3. Typ in het vak Adres van website waarvan pop-ups worden toegestaan het adres (of de URL) van de website waarvan u de pop-ups wilt bekijken en klik vervolgens op Toevoegen.

Firefox

1. Open Firefox
2. Klik op de knop Extra, klik op Opties en kies het tabje Inhoud en vervolgens op Uitzonderingen achter Pop-upvensters blokkeren.
3. Typ in het vak Adres van website waarvan de pop-ups worden toegestaan het adres (of de URL) van de website waarvan u de pop-ups wilt bekijken en klik vervolgens op Toevoegen.

Google Chrome

1. Open Google Chrome
2. Klik op het pictogram 'Gereedschap' op de browserwerkbalk.
3. Selecteer Instellingen.
4. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.
5. Klik in het gedeelte 'Privacy' op de knop Instellingen voor inhoud button.
6. Selecteer in het gedeelte 'Pop-ups' de optie 'Alle sites toestaan pop-ups weer te geven'. Pas de instellingen voor specifieke websites aan door op Uitzonderingen beheren te klikken.

* Een pop-up is een venster dat automatisch wordt geopend door uw internetbrowser (Internet Explorer) als u een site bezoekt of een pagina verlaat. Deze pop-ups worden soms ook 'misbruik'" voor ongewenste reclame, vandaar de blockers.

Shockwave

Wanneer u het ontwerpprogramma opstart, kan het mogelijk zijn dat u de melding “Om met het ontwerpprogramma te werken hebt u de juiste versie van Adobe Shockwave nodig. Klik hier om Adobe Shockwave te installeren.” krijgt. Het is betrouwbaar om deze installatie te doen en vervolgens kan je aan de slag in het ontwerpprogramma.

Overige problemen?

Heeft u overige problemen, mail dit dan naar info@baderie.nl met als onderwerp 'problemen ontwerpprogramma'.